Oasis系列

Oasis系列

产品内容

Oasis Pt-B

配置开孔曲列(直列)加E键

隐藏域元素占位

Oasis 14K-D

配置开孔曲列(直列)加E键

隐藏域元素占位

Oasis 958-B

配置开孔曲列(直列)加E键 全958银

隐藏域元素占位

Oasis 958-A

配置开孔曲列(直列)加E键 全958银

隐藏域元素占位

Oasis18-B

镍银:音孔,按键 958银:笛头

隐藏域元素占位

Oasis18-A

镍银:管体,音孔,按键 958银:笛头

隐藏域元素占位

Oasis-18MAXⅡ

管体:958银 笛头:MX-2,958银

隐藏域元素占位

Oasis-18MAXⅠ

管体:925银 笛头:MX-2,958银

隐藏域元素占位

新闻内容

暂无数据

暂无数据